W plenerze

wedding-785840_1280W ostatnich czasach ślub w plenerze stał się bardzo modny. Jest to ciekawe urozmaicenie i z pewnością miłe zaskoczenie dla gości. Jednak przy organizacji takiego ślubu, trzeba się troszkę pomęczyć. Jednak trud z pewnością się opłaci!

 

Ślub cywilny w plenerze


 

W 2015 roku zaszły stosunkowo duże zmiany jeśli chodzi o ślub w plenerze. Przed tym rokiem zorganizowanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego było bardzo trudne. Istniał co prawda przepis, który mówił o tym, że w wyjątkowych okolicznościach istnieje taka możliwość, jednak przepis był interpretowany bardzo wąską i w praktyce rzadko zgadzano się na ustępstwa.

wedding-1070209_1280Obecnie przepisy na to pozwalają, przeprowadzono nowelizację ustawy z 1986 roku i obecnie paragraf brzmi tak: "Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński."

 

Ślub kościelne w plenerze

 

Organizacja ślubu kościelnego w plenerze jest dużo bardziej skomplikowana. Tam przepisy są bardziej ostre i jedynie w wyjątkowych okolicznościach można wziąć ślub poza budynkiem kościoła. W praktyce władze kościelne bardzo rzadko zgadzają się na takie rozwiązanie.

 

beach-926984_640Pomysły na zorganizowanie ślubu w plenerze

- ślub na plaży
ślub na polanie
-  
ślub w parku
- ślub w ogrodzie 

 

Serwis wspierają